Alpha alapkezelő

Közzétételek

2019.08.27.

Alpha Alapkezelő Zrt. - Féléves jelentés 2019. I. félév

2019.08.13.

Alpha Alapkezelő Zrt. - Közlemény - Közgyűlés 2019.08.08.

2019.05.09.

Adatszolgáltatás késedelmes teljesítése tárgyában hozott MNB határozat

2019.04.30.

2018. évi éves jelentés - Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2019.04.30.

2018. évi éves jelentés - Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2019.04.05.

2018. évi auditált számviteli beszámoló - könyvvizsgáló által jóváhagyott

2019.01.15.

Tulajdonosi adatszolgáltatás - Részvényesek neve, tulajdoni és szavazati hányaduk

2018.08.01.

Közlemény - Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásának bejelentése

2018.03.07.

Közlemény- adminisztratív-tevékenységet-irányító-személy-változása-2018.03.06.