Alpha alapkezelő

Közzétételek

2022.11.29.

Közzététel - Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap Kezelési Szabályzat módosítás 2022.11.29

2022.11.29.

Közzététel - Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap Kezelési Szabályzat módosítás 2022.11.29

2022.11.04.

Közlemény - További közvetítő nyilvántartásba vétele (Kbftv. Bszt. alapján)

2022.11.04.

Közlemény - További közvetítők megszűnése (Kbftv. Bszt. alapján)

2022.10.11.

Közlemény - Forgalmazási szünnapról - 2022.10.15

2022.08.25.

Féléves jelentés - 2022.

2022.07.08.

Közlemény - az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásról - 2022.07.08

2022.06.24.

Közlemény - Közgyűlési határozatok - Személyi változás - 2022.06.23.

2022.04.28.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap 2021. évi auditált éves jelentése