Alpha alapkezelő

Alpha Norma Abszolút hozamú Alap

Az alap célja

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett.

 

Akiknek ajánljuk

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 1-2 éven belül visszaváltani Befektetési Jegyeiket, illetve közepes/átlagos kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

 

Alap befektetései

Az alap az állampapír hozamok feletti többlethozam biztosítása érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárolhat és adhat el. A befektetési alap befektetéseit globálisan, a lehető legszélesebb befektetési spektrum figyelembevételével választja meg. Ebbe beleértendőek a hazai részvényeken, kötvényeken és bankbetéteken túl, a nemzetközi részvények, kötvények, árupiaci termékek, devizák és származtatott ügyletek. Az alap a változó piaci körülmények között is törekszik az állampapírok által biztosított hozam mértékét meghaladni, ehhez szükséges a széles befektetési spektrum.

 

Forgalmazási tudnivalók readmore