Alpha alapkezelő

Közzétételek

2019.05.09.

Adatszolgáltatás késedelmes teljesítése tárgyában hozott MNB határozat

2019.04.30.

2018. évi éves jelentés - Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2019.04.30.

2018. évi éves jelentés - Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2019.04.05.

2018. évi auditált számviteli beszámoló - könyvvizsgáló által jóváhagyott

2019.03.27.

Közlemény - Közgyűlési határozatok - 2019.03.27.

2019.03.20.

Közlemény - Közgyűlési meghívó - 2019.03.27.

2019.01.15.

Tulajdonosi adatszolgáltatás - Részvényesek neve, tulajdoni és szavazati hányaduk

2018.12.11.

Közlemény - Forgalmazási szünnap - 2018.12.15.

2018.11.30.

Közlemény - Forgalmazási szünnap - 2018.12.01.